PRIVACY DISCLAIMER (AVG)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro-tex Workwear verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Personeelsnummers
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– IP-adres
– Kledingmaten
– Geslacht

Met welk doel verwerken wij deze gegevens

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U de mogelijkheid te bieden om een account te hebben
– U de mogelijkheid te bieden bestellingen naar huisadressen te versturen
– U de mogelijkheid te bieden om het bestellen van kleding in de juiste maat te vergemakkelijken.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben of wat wettelijk verplicht is. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dit doen we alleen wanneer dit noodzakelijk is als wij op persoonsgebied iets aangemeten moet krijgen en wij dat uitbesteden aan derden. Pro-tex Workwear blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij sluiten dan ook een verwerkersovereenkomst af met deze derden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Pro-tex Workwear neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@pro-tex.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen.

U kunt uw privacy verzoek richten aan: info@pro-tex.nl

Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de concrete omstandigheden en de geldende wetgeving.

Wanneer wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven dan zullen wij deze beslissing altijd aan u motiveren.

Indien u het niets eens bent met onze beslissing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechte

Wijzigingen van de privacyverklaring

Het kan voorkomen dat Pro-tex Workwear haar privacyverklaring in de toekomst wijzigt.
Op onze website www.pro-tex.nl vind u steeds de meest actuele privacyverklaring.